Centrální rezervační systém

Přihlásit se na očkování bude možné pomocí registračního formuláře v Centrálním rezervačním systému.

Co je centrální rezervační systém?

Jde o systém, který propojí občany, co se chtějí naočkovat s očkovacími místy. Občani se skrz něj budou registrovat a bude jim přidělen termín očkování. Využívat bude zkušenosti se systémem, který slouží k plošnému antigennímu testování. Centrální rezervační systém (CRS) svými komponentami plní zejména roli registrace a rezervace osob pro očkování a plně tak eviduje průchod osoby očkovacím procesem. Systém je navržen pro podporu prioritizace. Je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů, kteří neovládají práci s internetem, mohli asistenčně provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři i pracovníci linky podpory 1221. Systém je navázán na Informační systém infekčních nemocní (ISIN) a jeho modul Očkování (ISIN-OČKO).

Jak se registrovat a získat tak termín očkování?

Centrální registrační systém byl spuštěn 15. 1. 2021, kdy začala registrace osob 80+.

1. Musíte se zaregistrovat na webu crs.mzcr.cz, nebo registrace.mzcr.cz – funkční jsou oba odkazy, oba vás dovedou na online registrační formulář pro občany, indikující váš zájem a souhlas s očkováním. Vyplníte atributy pro prioritizaci (zařazení občana do skupiny), tzn. informace o sobě.

2. Proběhne prioritizace– je vypočteno bodové skóre, které spolu s plánem dodávek vakcín určuje, kdy budete vyzváni k rezervaci konkrétního termínu. Pokud to kapacita dovolí, dostanete termín ihned. Může se ale stát, že z kapacitních důvodů ihned nedostanete přidělený termín. Jakmile to kapacita dovolí, bude vám zaslán přidělený termín. Více o systému prioritizace najdete v samostatné životní situaci. Seznamte se s jejím postupem, např. v prvních dnech k prioritizaci docházet nebude.

3. Rezervace termínů (na obě dávky) – na základě PIN2 kódu zaslaného notifikací vám bude umožněna rezervace obou termínů očkování v centrálním rezervačním systému.

PIN2 vám nemusí přijít ihned, záleží na dostupnosti vakcín. Více se dozvíte v Životních situacích Postup registrace a rezervace a Zaregistroval(a) jsem se na očkování, ale nemám kam zadat PIN2, nebo mi nepřišel.

Rezervaci lze provádět na rezervace.mzcr.cz.

4. Samotné očkování – vlastní očkovací úkon a jeho dokumentace, tzn. zapsání úkonu do registru ISIN prostřednictvím eŽádanky (nemusí vám ji vypisovat praktický lékař ani hygiena, stačí registrace samotná) a potvrzení o očkování pro občana.

Systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů (která vyžaduje znalost práce s internetem) mohli provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci i pracovníci informační linky 1221. Pro úspěch tohoto konceptu bude nezbytné vést efektivní komunikační kampaň. Princip registrací předpokládá postupné uvolňování rezervací v CRS pro prioritní skupiny osob v návaznosti na plán dodávek vakcín, které se budou doplňovat například z neprioritní skupiny dle registrací, které budou k dispozici. Neobsazená místa se doplní z dalších registrací s nižším bodovým skóre. Algoritmizace je vytvářena na základě kapacity a dodávek.

Co všechno Centrální rezervační systém (CRS) umí?

CRS není jen standardní rezervační systém, k použití pro očkování. Bude zabezpečovat i nestandardní průběhy rezervací (dva termíny v různých intervalech dle typu vakcíny), nutno zajistit „vždy volný druhý termín“. Obsahuje také parametrizovatelný kalkulátor prioritizace. Předkládá se průběžná úprava parametrů prioritizace na základě stavu dodávek vakcín, zájmu občanů o očkování a vytížení očkovacích míst. CRS bude stejný pro celou ČR. Napojení na ISIN je pak důležité např. k vystavování a ověření potvrzení o provedeném očkování, včetně podpory mobilních zařízení a kompatibility se standardy EU a WHO, nebo k vedení elektronického očkovacího průkazu občana.

Všechny druhy očkovacích míst musí používat CRS (jedinou výjimku budou mít praktičtí lékaři, až se do očkování zapojí). CRS zpracovává osobní údaje zájemců o očkování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) a čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR jako nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je jako správce pověřeno Ministerstvo zdravotnictví v oblasti veřejného zdraví, při ochraně před vážným zdravotními hrozbami. Zájemci o očkování budou informování o zpracování jejich osobních údajů v rámci vyplňovaného formuláře. Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s nařízením GDPR.

Z hlediska charakteru procesu a nutnosti řízení kapacit ve vazbě na dodávky očkovacích látek musí být systém koncipován na principech centrální registrace a prioritizace, stejně jako centrální správy rezervací termínů. Nelze tedy využít existující rezervační systémy poskytovatelů zdravotních služeb, protože není mechanismus, jak do nich předat detailní informace o aktuálně prioritní skupině osob. Formulář je počáteční bod pro vstup do procesu očkování. Poskytuje přístup k registraci na očkování z jednoho místa (formulář/web MZ). Vyplněním formuláře vyjadřuje osoba svůj zájem o provedení očkování a poskytuje o své osobě údaje, které jsou pro provedení nezbytné.

zdroj
Fotografie od uživatele Nataliya Vaitkevich ze služby Pexels

Sdílej

Celosvětově
263,532,935
Celkem potvrzených případů
Updated on 1. 12. 2021 21:25
Česká republika
2,172,084
Celkem potvrzených případů
Updated on 1. 12. 2021 21:25
Německo
5,953,038
Celkem potvrzených případů
Updated on 1. 12. 2021 21:25
Slovensko
689,618
Celkem potvrzených případů
Updated on 1. 12. 2021 21:25
Polsko
3,569,137
Celkem potvrzených případů
Updated on 1. 12. 2021 21:25

Aktuality

Časté otázky

Nedávno vydané články

Vláda povolává na pomoc s epidemií covid-19 ambulantní lékaře, uložila jim pracovní povinnost

Od 4. března budou moci hejtmani a pražský primátor povolat do nemocnic na pomoc se...

Krizové ošetřovné

Krizové ošetřovné Aktuální informace pro rodiče: Ošetřovné od 1. 3. 2021 Usneseními vlády č. 200 ze dne...

Centrální rezervační systém

Přihlásit se na očkování bude možné pomocí registračního formuláře v Centrálním rezervačním systému. Co je centrální...

Opatření týkající se nejen podnikatelů a živnostníků

Omezení obchodu a služeb: Omezení obchodu a služeb od 1. 3. 2021  (ke stažení) - vychází z vládního...